Onderwijs

Op deze pagina vind je :

- een leerplan voor het harponderwijs in het DKO in Vlaanderen

- een catalogus van veelgebruikte stukken, vooral voor het DKO

- een opsomming van de lesplaatsen waar harp kan gevolgd worden in het DKO, het KSO en het Hoger onderwijs

- een lijst van publicaties die betrekking hebben op artistiek onderzoek i.v.m. de harp