Harpe Diem Stichting van Openbaar Nut in ontbinding

De bestuursvergadering van de Stichting van Openbaar Nut Harpe Diem (SONHD),
na daartoe rechtsgeldig te zijn opgeroepen, in vergadering op 30 maart 2020, neemt aanmerking:

  • Dat de Stichting van Openbaar Nut HARPE DIEM op 16-10-2006  bij notariële akte is opgericht en als doel heeft de belangstelling voor het muziekinstrument, de harp, te bevorderen in de meest ruime zin; het harponderricht in Vlaanderen kwalitatief en kwantitatief te steunen en te stimuleren; het contact tussen de liefhebbers van de harp aan te moedigen;
  • Dat in de bestuursvergadering van 23 december 2019 de bestuursleden van SONHD  het voornemen hebben bevestigd om de activiteiten van de stichting te beëindigen;
  • Dat de Stichting van Openbaar Nut HARPE DIEM thans zelf geen activiteiten meer verricht en derhalve zal ontbonden worden;
  • Dat het bestuur op basis van artikel 11 van de statuten bevoegd is om tot de ontbinding te besluiten;

    heeft met de vereiste eenparigheid van stemmen besloten tot:

Ontbinding van de Stichting van Openbaar Nut HARPE DIEM met ingang van 1 mei 2020

 

Raad van bestuur :
Lieve Robbroeckx, voorzitter 
Annemie Neuhard
An Van den Borre