Stichting Harpe Diem

Ontstaan

In 1994 leidde een zeldzame bijeenkomst van de weinige Vlaamse harpisten – toen 14 - tot de organisatie van een harpontmoetingsdag onder het motto Harpe Diem. Na het grote succes van dat eerste evenement lag een vervolg voor de hand. Jaar na jaar hielden de Vlaamse harpisten en harpliefhebbers in de herfst afspraak, eerst vele jaren in de Muziekacademie van Ekeren en daarna meestal in het Lemmensinstituut in Leuven. Lees meer hierover in het artikel uit ADEM. (Adem, 2013 nr.3, pp.151-154)
Op die manier ontstond een feitelijke vereniging die almaar groeide. In 2007 werd de stichting van openbaar nut Harpe Diem opgericht (B.S. 26 januari 2007). De stichting wordt geleid door de raad van bestuur, bijgestaan door het dagelijks bestuur.

Doel en activiteiten

De stichting Harpe Diem richt zich tot allen die de harp een warm hart toedragen; ze heeft tot doel de belangstelling voor het muziekinstrument harp te bevorderen in de meest ruime zin en het harponderricht in Vlaanderen kwalitatief en kwantitatief te steunen en te stimuleren. De voornaamste activiteit blijft de jaarlijkse harpontmoetingsdag Harpe Diem, maar de stichting wil zich ook inzetten voor het (mede-)organiseren van concerten, lezingen en workshops, voor didactische initiatieven, voor het promoten van Vlaams harptalent en voor contacten met de wijde harpwereld. Suggesties en voorstellen tot samenwerking zijn welkom via e-mail aan de raad van bestuur.

Bestuur

Raad van bestuur :
Lieve Robbroeckx, voorzitter 
Annemie Neuhard
An Van den Borre

Dagelijks bestuur :
Astrid Desantoine
Marijke Vermeiren

Leden

Door haar aard en doelstellingen richt de stichting zich tot alle harpisten en harpliefhebbers in Vlaanderen. Hoewel er geen effectief ledenbestand wordt opgesteld, kan eenieder die met de harp begaan is en de doelstellingen van de stichting bijtreedt, geacht worden deel uit te maken van de stichting van openbaar nut Harpe Diem.